Görsel hikaye anlatımı projesi

Tüm canlıların tarihini evren tarafından yeniden yazılıyor

Tüm canlılar dünyanın bir parçasıdır. Her şey yıldız tozu gibidir, evrenden bakıldığında birbirine benzerler. Ancak detaya inildikçe canlılar arasındaki farklar netleşir ve detaylar netleşir. Detaylar netleştikçe, farklılıklar daha şeffaf hale geliyor. Şeffaflık arttıkça katmanın ardındaki anlam katıdan akışkana dönüşmeye başlar. Bu akışkanlık, içinde bulunduğu kaplarda şekillenir ve yaşam tarzları, inançlar, değerler, beklentiler, ritüeller, kültürler gibi canlıları farklılaştıran soyut kavramlar gibi yeni bir etikete sahiptir. Bunu daha iyi anlamak için fikir ortaya çıkıyor. Humantra, ortak bir alanda yaşayan farklı yaşamların, düzeni ve yaşamı anlama ve anlamlandırma çabasının hikayesidir.

Tüm fotoğraflar Pexels ve Unsplash'ta ücretsiz olarak indirebilirsiniz