top of page
Visual storytelling project and spiritual blog, The Humantra Official web site Background image

Kahve Falı Yorumu

Adam

Falına bakılan kişi kadın ise, bu figür hayatındaki adam olarak yorumlanabilir. Falına bakılan kişi erkek ise, bu figür danışıldığında yol gösterebilecek bir erbabı ya da dostu simgeleyebilir. Her iki durumda da duruşa, taşıdığı şeylere ve etrafındaki diğer öğelere göre yorum genişletilmelidir.

bottom of page